Kartaston lähdemateriaali

Kirjallisuuslähteitä on merkitty Kartastoon tekstin joukkoon joko hakasulkeisiin tai ilman, tilanteesta riippuen. Alla on esitetty Kartaston kirjallisuuslähteet, joita on yhteensä 179 kappaletta. Nämä samat lähteet löytyväy myös itse kartastosta luvusta 12.3 Kirjallisuuslähteet. Kartaston tieto pohjautuu pääsääntöisesti näissä lähteissä olevaan tietoon.

[1] Alexander, D. & P. Raamatun kuvatieto. Kirjayhtymä, Englanti. 1980

[2] Konttinen, M. Raamatun salaisuudet. Pyhien kirjoitusten arvoitukset avautuvat. Oy Valitut Palat – Reader’s Digest Ab, Saksa. 1994

[3] Oy Valitut Palat – Reader’s Digest Ab. Raamatun maat ja kansat. Espanja. 1983

[4] Oy Valitut Palat – Reader’s Digest Ab. Raamatun maailma. Pyhän kirjan ihmisiä ja elämää. Italia. 1981

[5] Avi-Yonah, M. & Kraeling, E. G. Raamatun maailma. Werner Söderström Osakeyhtiö, Iso-Britannia. 1962

[6] Terrien, S. & Bolin, W. Raamatun maat. Kustannusyhtiö Tammi, Helsinki. 1959

[7] Ristin Voitto ry. Iso Raamatun Tietosanakirja 1–3. Savon Sanomain Kirjapaino Oy, Kuopio. 1975

[8] Wood, A. A Survey of Israel’s History. Academie Books, Michigan. 1970 

[9] Aharoni, Y., Avi-Yonah, M., Rainey, A. F. & Safrai, Z. The Macmillan Bible Atlas. Carta, The Israel Map and Publishing Company, Ltd., USA. 1993

[10] Oy Valitut Palat – Reader’s Digest Ab. Opas Raamatun maailmaan, Italia. 2000

[11] Saarisalo, A. Uuden Testamentin kuvamaailma, Kuva ja Sana & Lion Publishing, Englanti. n. 1970

[12] Walton, J. H. Chronologische Tabellen zum Alten Testament, Verlag der Francke-Buchhandlung GmbH, Saksa. 1984

[13] Bruce, F. F. The Illustrated Bible Atlas, Carta, Jerusalem. 1994

[14] Rowley, H. H. Atlas zur Bible, R. Brockhaus Verlag, Wuppertal. 1965

[15] Meir, B.-D. Historical Atlas of Jerusalem, Carta, Jerusalem. 2002

[16] Dowley, T. Atlas of the Bible and the History of Christianity. Zondervan Publishing House, Hong Kong. 1997

[17] Sarel, B. Understanding the Old Testament. An Introductory Atlas to the Hebrew Bible, Carta, Jerusalem. 1997

[18] Jenkins, S. Raamatun lukijan kartasto, Raamatun tietokirja, Vantaa. 1987

[19] Heller, A. Kenen maa?, Ari-kustannus, Saarijärvi. 1977

[20] Foster, D. Jerusalem, WSOY, Juva. 1982

[21] Bruce, F. F. Bible History Atlas, Carta, Jerusalem. 2005

[22] Hagee, J. Jerusalem. Jumalan uhriliesi kuumennettu, Kuva ja Sana, Saarijärvi. 2006

[23] Wegener, G. S. 6000 vuotta ja yksi kirja, WSOY, Porvoo. 1959

[24] Nikolainen, A. T. Raamatun synty ja sisällys, WSOY, Porvoo. 1960

[25] Goldsworthy, A. Rooman puolesta, Ajatus Kirjat, Jyväskylä. 2006

[26] Keller, W. Raamattu on oikeassa, WSOY, Porvoo. 1957

[27] Pritchard, J. B. The Times Atlas of the Bible. Times Books, London. 1996

[28] Rainey, A. F. & Notley, R. S. The Sacred Bridge. Carta’s Atlas of the Biblical World, Carta, Jerusalem. 2006

[29] Ristin Voitto ry. Iso Raamatun Tietosanakirja 1–10, Tofters tryckeri AB, Östervåla, Ruotsi. 1988

[30] White, E. G. Alfa ja Omega 1–8. Kirjatoimi, Tampere. 1984

[31] Rops, D. Sellaista oli elämä Jeesuksen ajan Palestiinassa. WSOY, Juva. 1980

[32] Sundemo, H. Raamatun taskusanakirja. Kirjaneliö, Pieksämäki. 1983

[33] Palva, H. Raamatun tietosanasto. WSOY, Porvoo. Vanha käännös 1933/38. 1974

[34] Woodrow, M. & Sanders, E. P. Raamatun henkilöitä. Kauppiaitten kustannus Oy, Italia. 1987

[35] Oy Valitut Palat – Reader’s Digest Ab. Kuka on kukin Raamatussa. Italia. 1996

[36] Saarisalo, A. Uusi testamentti. Vapaa evankeliumisäätiö. Gummerus, Jyväskylä. 1978

[37] Koilo, T. Suuri ilosanoma. Raamatun tietokirja, Ari-paino, Saarijärvi. 1980

[38] Koskenniemi, H. & Thurén, J. & Koskenniemi, E. Uusi testamentti lyhyesti selitettynä. Kustannus Oy Arkki, Helsinki. 2008

[39] Raamattu Kansalle ry, Suomen kansan Raamattu. Bta Media Oy, Porvoo. 2013

[40] Trio Raamattu. Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry, Mikkeli. 2011

[41] Augustinus, The Literal Meaning of Genesis, osat I ja II. Paulist Press, USA. 1982

[42] Saarisalo, A. Vapahtajan kotijärveltä. WSOY, Porvoo. 1953

[43] Saarisalo, A. Pyhä Maa. WSOY, Porvoo. 1955

[44] Saarisalo, A. Suuri parantaja. WSOY, Porvoo. 1956

[45] Saarisalo, A. Hyvä opettaja. WSOY, Porvoo. 1957

[46] Saarisalo, A. Syntisten vapahtaja. WSOY, Porvoo. 1959

[47] Saarisalo, A. Neljä evankelistaa. WSOY, Porvoo. 1961

[48] Saarisalo, A. Paavali suuri vaeltaja. WSOY, Porvoo. 1962

[49] Saarisalo, A. Jerusalem, jos unhotan sinut. WSOY, Porvoo. 1963

[50] Saarisalo, A. Pietari suuri kalastaja. WSOY, Porvoo. 1967

[51] Saarisalo, A. Muuttuva Pyhä maa. WSOY, Porvoo. 1980

[52] Saarisalo, A. Ihmisen poika. WSOY, Porvoo. 1986

[53] Young, R. Young’s Analytical Concordance to the Bible. Eerdmans Publishing Company, USA. 1976

[54] Saarisalo, A. Raamatun sanakirja. Sisälähetysseuran Raamattutalo, Pieksämäki. 1975

[55] Santala, R. Kristinuskon juuret 1. Raamattu- ja Evankeliointipalvelu, Jyväskylä. 1985

[56] Santala, R. Kristinuskon juuret 2. Raamattu- ja Evankeliointipalvelu, Jyväskylä. 1985

[57] Santala, R. Kristus Uudessa testamentissa. Karas-Sana Oy, Heinola. 1975

[58] Viro, V. Pyhän maan matkaopas. WSOY, Porvoo. 1963

[59] Grollenberg, L. H. Raamatun kuvakartasto. Weilin + Göös, Amsterdam. 1965

[60] Drane, J. Paavali. Kirjaneliö, Pieksämäki. 1980

[61] Livson, A. Luvattu maa. Gummerus Kirjapaino, Jyväskylä. 2001

[62] Gulin, E. Israelin profeetat. Otava, Helsinki. 1922

[63] Bruce, F. F. Raamatun juuret. Perussanoma Oy, Jyväskylä(?). 1992

[64] Gyllenberg, R. & Kivekäs, E. Raamatun tulkinta ja opetus. Kirjapaja, Jyväskylä(?), 1979

[65] Hjelt, A. Raamatun tietokirja 1–2. Otava, Helsinki. 1931

[66] Saarnivaara, U. Voiko Raamattuun luottaa? Ev.lut. Herätysseura, Suolahti. 1985

[67] Kirjatoimi. Arkeologia ja Raamattu. Kirjatoimi, Tampere. 1971

[68] Huuhtanen, P. Jerusalem ja Rooma. Kirjapaja, Jyväskylä. 1989

[69] Haywood, J. Atlas of the Ancient World. Andromedia book, Lontoo. 1998

[70] Due, A. & Laboa, J. M. Kristinusko 2000 vuotta. Kirjapaja, Milano. 1998

[71] Blaiklock, E. M. Pictorial Bible Atlas. Zondervan Publishing House, Michigan, USA. 1969

[72] Bright, J. A History of Israel. Westminster Press, Philadelphia. 1981

[73] Nave, O. J. & Nave, A. S. Nave’s Study Bible, King James Version, 81 p. Moody Press, Chicago. n. 1980

[74] Thompson, F. C. The Thompson Chain-Reference Bible. Zondervan Bible Publishers, Michigan. 1984

[75] Hayford, J. W. New Spirit Filled Life Bible. Thomas Nelson, Inc., USA. 2002

[76] Zondervan Corporation. Christian Growth Study Bible. Michigan. 1997

[77] Ritmeyer, L. K. From Sinai to Jerusalem. Carta, Jerusalem. 2000

[78] Ryrie, C. C. The Ryrie Study Bible. The Moody Bible Institute of Chicago, USA. 1977

[79] Morton, H. V. Mestarin jäljillä. Otava kirjapaino, Helsinki. 1937

[80] Tenney, M. C. Pistorial Bible Dictionary. Zondervan, USA. 1963

[81] Bagster, S. The Companion Bible. Bullinger Publications Trust, Lontoo. 1974

[82] Horn, S. H. Lapio ja Raamattu. Kirjatoimi, Tampere. 1976

[83] Viro, V. Rakas pyhä maa. WSOY, Porvoo. 1954

[84] Sinnemäki, M. Raamattu ja sen kulttuurihistoria 1–9. Otava, Helsinki. 1970

[85] Raamatun tietokirja, Novum 1–5. RV-paino, Vantaa. 1980

[86] Junkkala, E. Israelin historian pääpiirteitä tekstien ja arkeologian valossa. Suomen teologinen instituutti. Helsingin yliopisto, Yliopistopaino. Helsinki. 1999

[87] Feinberg Va mosh, M. Jeesuksen ajan arkipäivä. Suomen Pipliaseura, Israel. 2003

[88] Drane, J. The Lion Illustrated Encyclopedia of the Bible. Lion Hudson, Singapore. 1998

[89] Unger, M. F. Raamatun lukijan käsikirja. Raamatun tietokirja, Vantaa. 1986

[90] Collett, S. Totuuden kirja. Ristin Voitto ry, Helsinki. 1963

[91] Scofield, C. I. The New Scofield Study Bible. Thomas Nelson, Inc, USA. 1989

[92] Preiffer, C. F. The Biblical World. Baker Book House Company, USA. 1966

[93] Douglas, J. D. The New Bible Dictionary. The Inter-Varsity Fellowship, Lontoo. 1962

[94] Aharoni, Y. The Land of the Bible. The Westmister Press, USA. 1979

[95] Hennig, K. Jerusalemer Bibel-Lexikon. Hänssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart. 1990

[96] Tenney, M. C. The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, 1–15. The Zondervan Corporation, Michigan. USA. 1975

[97] Orr, J. The International Standard Bible Encyclopaedia. WM. B. Eerdmans Publishing Co, USA. 1939

[98] Regal. Reproducible Maps, Charts TimneLines & Illustrations. Gospel Light, USA. 1989

[99] Smith, M. A. E. Holman Book of Biblical Charts, Maps and Reconstructions. Broadman & Holman Publishers, USA. 1993

[100] Beers, V. G. The Victor Journey through the Bible. Victor, USA. 1996

[101] Rienecker, F. Lexikon zur Bibel. R. Brockhaus Verlag, Wuppertal, Saksa. 1969

[102] Schlatter, T. Calwer Bibellexikon. Calwer Verlag, Stuttgart. 1967

[103] WSOY. Iso Tietosanakirja 1–10. Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo. 1997

[104] Rose Book of Bible Charts, Maps and Time Lines. Rose Publising, California, USA. 2005

[105] Brisco, T. V. Holman Bible Atlas. Broadman & Holman Publishers, Nashville, USA. 1998

[106] Standard Bible Atlas. Standard Publishing, Ohio, USA. 2006

[107] Dowley, T. The Student Bible Atlas. Augsburg Fortress, Minneapolis, USA. 1996

[108] Butler, T. C. Holman Illustrated Bible Dictionary. Holman Bible Publishers, Nashville, USA. 1998

[109] Concise Bible Atlas. Carta, Israel. 1978

[110] Kiene, P. F. Jumalan pyhäkkö. Ristin Voitto, Tikkurila. 1976

[111] Yisrael, A. The Odyssey of the Third Temple. Israel Publications and Productions LTD, Israel. n. 2000

[112] Hammond, C. S. & Co., N. Y. Atlas of the Bible Lands. New Jersey, USA.

[113] Palva, H. Raamatun tietosanasto. Vuoden 1992 käännös. WSOY, Juva. 1995. 

[114] Unger, F. M. Ungers Bible Dictionary. Moody Press, Chicaco, USA. 1996

[115] Brand, C. O., Clendenen E. R., Copan P., Moreland J.P. The Apologetics Study Bible. Holman Bible Publishers, Nashville, USA. 2007

[116]  Ganslandt, E. Biblisk kronologi. Boktryckeri Oy Surdus AB, Helsinki. 1943 

[117] Halley, H. H. Halley`s Bible Handbook. Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, USA. 1965

[118] Unger, F. M. Ungers Bible Handbook. Moody Press, Chicaco, USA. 1966 

[119] Hudson, C. D. Bible Atlas. Barbour Publishing, Ohio, USA. 2008 

[120] Nelson, T. Nelson`s Complete Book of Bible Maps and Charts. Thomas Nelson Publishers, Nashville, USA. 1996 

[121] Reese, E. The Reese Chronological Bible. Bethany House Publishers, Michigan, USA. 1977 

[122] Wright, P. H. Bible Atlas with Charts and Biblical Reconstructions. 3. painos. Holman Bible Publishers, Nasville, USA. 2005 

[123] Grunzweig, F., … Lutherbibeln erklärt. Stuttgart, Saksa. 1982  

[124] Yamauchi, E. Ensimmäisten kristittyjen maailma. Raamatun Tietokirja, Helsinki. 1981 

[125] Dowley, T. Suuri Raamattutieto. Perussanoma Oy, Kauniainen. 2005 

[126] Wayne, H. House. Charts of Bible Prophecy. Zondervan Publishing House, Grand  Rapids, Michigan, USA. 2003

[127] Wolff, A. A Chronology of Israel. Adrian Wolff, Israel. 2008 

[128] Lawrence, P. Raamatun Atlas. Kustannus Oy Uusi Tie, Ryttylä, painettu Kiinassa.  2010

[129] Bahat, D. The Illustrated Atlas of Jerusalem.  The Israel Map and Publishing Company Ltd, Israel. 1996 

[130] Radmacher, E. D. Nelson`s NKJV Study Bible. Thomas Nelson Inc, Colombia. 1997

[131] Dockrey, K., Godwin, J., Godwin, P. The Student Bible Dictionary,  Barbour Publishing, Ohio, USA, printed in China. 2000

[132] Walsh, M. Kristinuskon syntyhistoria. Weilin + Göös, painettu Jugoslaviassa. 1988

[133] Rainey, A. F. Carta`s New Century Handbook and Atlas Bible. Carta, Jerusalem. 2007 

[134] Hughes, G., Travis, S.  Johdatus Raamattuun. Raamatun tietokirja, Vantaa, printed in Italy. 1981

[135] Sankamo, J. Israelin kuninkaiden maailma. EU. 2015

[136] Archaelogical Study Bible. Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, USA. 2005

[137] Hammond Atlas of the Bible Lands. Hammond World Atlas Corporation, printed in Canada. 2007

[138] Dowley, T. The Kregel Pictorial Guide to the Tabernacle. Kregel Publications, Grand Rapids, Michigan, USA. 2002

[139] Garber, S. D., Miller, K. G. The Nazareth Jesus Knew. Nazareth Village, Israel. 2005

[140] Avi-Yonah, M. Pictorial Guide to the Model of Ancient Jerusalem at the Time of the Second Temple. Palphot Ltd, Herzlia, Israel. n. 2000

[141] The Holman Illustrated Study Bible. Holman Bible Publishers, Nashville, USA. 2006

[142] Geisler, N. L. A Popular Survey of the Old Testament. Baker Book House Company, Grand Rapids, Michigan, USA. 2007

[143] Miller, S. M.  The Complete Guide to the Bible. Barbour Publishing, Ohio, USA. 2007

[144] Gabrieli, M. Jerusalem matkaopas. Kustannus Oy Uusi Tie, Ryttylä. 1976

[145] Unger, M. F.  Archaeology and the Old Testament. Zondervan Publishing House,  Grand Rapids, Michigan, USA. 1965

[146] Westin, G. Vapaan kristillisyyden historia, Ristin Voitto, Tikkurila. 1975

[147] Kuosmanen, J. Herätyksen historia. Ristin Voitto, Tikkurila. 1979

[148] Halldorf, P. 21 kirkkoisää. Bokförlaget Cordia AB, Ruotsi. 2000

[149] Kivimäki, A & Tuomisto, P. Rooman keisarit, Karisto, Hämeenlinna. 2000 

[150] Uusi Tie. Raamattu, Saarijärven offset, 1999

[151] Nagel, C. Kristinuskon historia 2000 1–3, Chronik Verlag im Bertelsmann Lexicon Verlag GmbH, Mynchen, 1997

[152] Koskenniemi, H. Apostoliset isät, Länsi-Suomen Kirjapaino, Rauma. 1975

[153] Kares, O. Eräitä kirkkohistoriallisia näköaloja, WSOY, Porvoo. 1945

[154] Schmidt, W. Kristillisen kirkon alkuajoilta, WSOY, Porvoo. 1943

[155] Montefiore, S. Jerusalem, kaupungin elämäkerta, WSOY, Porvoo. 2012

[156] Stenroth, O. Apostolisten isien kirjat. Suomen teologinen seura. Keskisuomalaisen kirjapaino, Jyväskylä. 1928

[157] Christensen, Göransson. Kirkkohistoria 1–2. Weilin + Göös, Tapiola. 1974

[158] Wiren, E. Pyhät kirjoitukset. WSOY, Porvoo. 1931

[159] Hanska, J. Kristuksen sijaiset maan päällä. Vammalan kirjapaino, Vammala. 2005

[160] Millard, A. Jeesuksen aika avautuu. SLEY-kirjat, painettu Espanjassa. 1990

[161] Heikel, I. Eusebiuksen kirkkohistoria. Otava, Helsinki. 1937 

[162] Tarvainen, O. Kaksitoista kirkkoisää. Kirjaneliö, Helsinki. 1986

[163] HCSB. Holman Christian Standard Bible. Nashaville, painettu Kiinassa. 2010

[164] Sartola, P. Totuutena valhe. Ajanteos. Gummerus, Jyväskylä. 2003

[165] Räisänen, H., Vanne, A. Kolme evankelistaa. Gaudeamus, Helsinki. 1978

[166] Beaumont, M. Joka kodin raamattuopas. Kustannus Arkki, painettu Kiinassa. 2006

[167] Ronning. M. Ensimmäinen Mooseksen kirja alaviitteillä. Saarijärven Offset. 1991

[168] HCSB. Life Application Study Bible. Tyndale House Publishers, Illinois, USA. 2013

[169] Gabelein, F. Expositor’s Bible Commentary 1–12. Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, USA. 1984

[170] Puukko, A.F. Raamatun selitysteos, Vanha testamentti. WSOY, Helsinki. 1952

[171] France, R. T. Tyndale New Testament Commentaries 1–20, Eerdmans Publishing Company, Michigan, USA. 1997

[172] Kuetu, S. La Bible de Jesus-Christ ”BJC”. ANJC, Ranska. 2014

[173] Swaggart, J. The Expositor’s Study Bible. Jimmy Swaggart Ministries, Baton Rouge, Loutsiana, USA. 2005

[174] Junkkaala, E. Faktaa vai fiktiota? Uusi tie, Helsinki. 2006

[175] Augustinus. Jumalan valtio 1–10. WSOY, Juva. 2003 (kirjan kääntänyt E. Koskenniemi)

[176] Augustinus. Tunnustukset. WSOY, Helsinki. 1947 (kirjan kääntänyt O. Lakka)

[177] Teinonen, S. A. Symboliikan peruskurssi. Ylioppilastuki ry, Helsinki. 1971

[178] Santala, R. Suudelma hunnun läpi. Kuva ja Sana. Saarijärvi. 1997

[179] Augustinus. The City of God, Books 11–22. New City Press, New York. 2013