Teknilliset kirjat

Genesis-Kirjat Oy kustantaa korkeatasoisia tekniikan ja matematiikan taulukkokirjoja, jotka soveltuvat käytettäväksi lukiosta ja ammattioppilaitoksista aina yliopistoihin ja korkeakouluihin asti. Nämä monipuoliset ja loogisesti rakennetut taulukkokirjat ovat aktiivisessa käytössä tekniikan alalla. Taulukkokirjojen esitystapa on hyvässsä mielessä omaperäinen ja looginen, joten niitä on helppo käyttää.

Lue lisää Genesis-Kirjat Oy:n teknillisestä kirjatuotannosta…