Aadamista Moosekseen

Taistelu maailmankaikkeuden herruudesta – 3. osa

Tämä kirja kuuluu TMH–sarjaan (Taistelu maailmankaikkeuden herruudesta) ja kertoo ajasta n. 4000 – 2600 eKr. eli Aadamista Moosekseen. On merkillepantavaa, että ihmisasutuksen arkeologiaan pohjautuva yleinen historia näkee ihmiskunnan historian kehittyvän samalla tavalla.   

Raamatun teksti jättää arkeologian vähemmälle ja keskittyy kuvaamaan ensimmäisen ihmisen luomisesta alkanutta Jumalan johdatusta yksilön ja kansakuntien vaiheissa. Koska Jumala loi ihmiskunnan etsimään tietä Jumalan yhteyteen, Raamattu keskittyy kertomaan siitä, miten Jumala on järjestänyt ihmiskunnan pelastuskysymyksen. Tätä asiaa ei arkeologia voi kaivauksillaan todentaa – se on ilmoitettu vain Raamatun teksteissä ja siinä Israelin kansalla on tärkeä merkitys..

Raamattu antaa selkeän yhteyden ennen vedenpaisumusta eläneiden sumerilaisten  ja vedenpaisumuksessa kuolleiden ihmisten ja lopun ajan ihmisten välille. Tällaisen linkityksen voi tehdä vain Pyhä Henki. Raamatusta näemme, että ennen vedenpaisumuksen rangaistustuomioita pahuuden piti saada sellaiset mittasuhteet, että Jumala voi puuttua asioihin. Näin tulee tapahtumaan lopun aikana.

Tämä kirja antaa alkuakordit ja selkeän kuvan siitä, miksi ihminen on luotu  ja mitä kohden ihmiskunta on menossa. Lukija tulee vakuuttuneeksi siitä, että kaiken takana täytyy olla Jumala, joka tietää kaiken ja ohjaa ihmiskunnan historiaa. Raamattu ei olekaan mikään ihmisten kokoama kirja, vaan hyvin luotettava profeetallisesti suuntautuva jumalallinen teos.

Sisällysluettelo

 1. Taistelu ihmisestä alkaa
 2. Vedenpaisumus ja kielet
 3. Kansojen synty ja Aabraham
 4. Iisak ja Jaakob
 5. Jaakob Jumalan johdatuksessa
 6. Israelin syntyhistoria
 7. Israelin kutsuminen Egyptistä
 8. Egyptistä Hoorebille
 9. Hoorebin merkitys
 10. 40 vuotta erämaassa
 11. Koorahin kapina