Genesis Raamattu kartastolla

Genesis Raamattu kartastolla uudistettu, 2. painos nyt saatavilla!

Ainutlaatuinen teos Suomessa ja maailmalla!

Kirkkoraamattu 1933/1938  

 +

304-sivuinen Kartasto

Kyse on ainutlaatuisesta Raamatusta, jossa Kirkkoraamattu (1933/1938) ja Kartasto käyvät käsikädessä toisiaan tukien. Kartasto sisältää Raamatun lukijan kannalta tärkeimmät kartat, jolloin minkään erillisen karttakirjan käyttöä ei tarvita.

Kartasto sisältää yli 300 ainutlaatuista karttaa, taulukkoa, kaaviota ja piirrosta.

Kartasto on Esko Valtasen 40 vuoden raamatuntutkimuksen tulos yksissä kansissa. Kartaston esitystapa poikkeaa perinteisistä kartastoista. Tärkeimpänä ei ole pidetty itse tapahtumien esittämistä vaan sitä, mikä sanoma kullakin tapahtumalla on tämän päivän ihmiselle. Kartasto on linkitetty KR33/38 Raamatun käännökseen.

Kartasto sisältää noin 190 karttaa sekä noin 120 erilaista taulukkoa, kaaviota ja piirrosta. Kaikki niistä ovat ainutlaatuisia ja juuri tähän Raamattuun tehtyjä, joten samanlaisia on vaikea löytää muulta maailmasta.

*Huomio, että 2. painoksen kartasto on mustavalkoinen.

Johdonmukainen ja kaikenkattava Kartasto

Kartasto on jaettu 13 osioon, ja kukin osio on jaettu lukuihin, esim. 1.1, 1.2, 1.3… Kartasto käsittelee kaikki aihealueet aina Aadamista Karthagon kirkolliskokoukseen (v. 397 jKr.) asti. Kartaston perustana on käytetty yhteensä 179 kirjallisuuslähdettä.

Kaikki Kartaston asiat on ajoitettu perinteisen Raamatun näkemyksen mukaan, ja mikäli arkeologia tukee tätä näkemystä, siihen on viitattu eri yhteyksissä. Vuosilukuja peilataan koko ajan yleisestä historiasta saatuun tietoon, ja ne ovat suurelta osin osoittautuneet yhtäpitäviksi Raamatun kanssa. Kartastosta löydät esimerkiksi Raamatun tapahtumiin kytkeytyvien muiden maiden kuninkaiden nimet niinkuin ne esitetään missä hyvänsä historian kirjassa. Tämä koskee mm. Egyptin, Assyrian, Babylonian, Persian, Aramin, Rooman hallitsijoita.

Taidolla viimeistelty kirkkoraamattu

Genesis Raamattu Kartastolla on kooltaan hieman perinteistä Raamattua suurempi. Tämä johtuu siitä, että Raamattuun on lisätty leveämmät marginaalit, jotka mahdollistavat tarvittaessa omien huomautusten ja merkintöjen tekemisen. Raamatun fonttikoko on myös hieman perinteistä Raamattua suurempi.

Kirkkoraamatun (1933/1938) teksti sisältää lukemista helpottavat väliotsikot. Sivun ylälaidasta löytyvät aina sivun ensimmäisen ja viimeisen jakeen merkinnät. Oikean raamatunkohdan löytämisessä helpottavat teokselle ainutlaatuiset sivupalkit.

4-väriset etu-ja takalehdet

Genesis Raamattu sisältää Kartaston lisäksi 4-väriset etu- ja takalehdet (14 sivua), joista löytyvät Kartastosta poimitut tärkeimmät kartat ja kaaviot. Etulehdestä löytyy myös reunapalkiston selite.

Raamatun jokaisesta kirjasta esittelytekstit

Raamatun jokaisen 66 kirjan alusta löytyy yhden sivun esittelyteksti karttoineen. Esittelyteksit avaavat lyhyesti kunkin kirjan taustoja kirjoittajasta sekä kirjoitus ajankohdasta ja paikasta. Nämä tekstit perustuvat Kartastoon, ja niissä näkyy myös 179 kirjallisuuslähteen perusta.

Esittelyteksteihin on myös nostettu tärkeimpiä perusajatuksia kyseisestä Raamatun kirjasta. Nämä ajatukset ovat helposti löydettävissä kirjasta lyhyiden raamatunpaikkaviittausten avulla.

Genesis Raamattu Kartastolla

Uusi päivitetty 2. painos!

Saatavilla nettikaupoista:

Myymme kirjaa Kirjavälityksen kautta. Lue lisää tilausvaihtoehdoista