Matemaattisia kaavoja painovirheet

Haluamme informoida käyttäjiä kaikista kirjassa havaituista virheistä. Voit korjata painovirheet oheisten tietojen perusteella. Edellisen painoksen virheet on korjattu uuteen painokseen.

MATEMAATTISIA KAAVOJA (2019), 2. PAINOS

Virhe 1

Sivu 167, vasen sarake, Pakkovärähtelyn kaava, 3. kaava alhaalta,
neliöjuurilausekkeen sisällä:

On: 4ˆ2

Pitää olla: 2ˆ2 tai 4

Virhe 2

Sivu 364, kohta 24, alin N pois,

kolmio on tasakylkinen, mutta ei tasasivuinen.

On: N, kantasivun alla
Pitää olla: N otetaan pois kantasivun alta

MATEMAATTISIA KAAVOJA JA TAULUKOITA (2013), 1. PAINOS

Virhe 1

Sivu 39. Oikealla alhaalla kuvassa alin

MKT_virhe1

Virhe 2

MKT_virhe2

Virhe 3

Sivu 40. Arkusfunktioiden kaavoja, kahdessa allekkaisessa kohdassa on x = arccos. Pitää olla molemmissa: arcsin x = arccos.

Virhe 4

Sivu 44. Vasemman sarakkeen ylimmässä kuvassa nuoli r on vektori. Merkitään lihavoituna r.

Virhe 5

Sivu 200. Painosuodatin D poistetaan otsikosta. D:tä ei ole merkitty käyrästöön.

Virhe 6

Sivu 259. Neptunuksen kiertoaika auringon ympäri on 164 vrk. Pitää olla 164 v.

Virhe 7

Johdin pitää jatkaa L2-viivalle, Pallukka pois viivalta L3

Virhe_toukokuu2014

Tässä kuva oikein korjattuna.

Virhe 8 

Sivu 377, kohta 15; 

On:
Iv = 0,133b2 
A = 0,115b4

Pitää olla:
Iv = 0,133b2 ·A
= 0,115b4

Virhe 9  

s. 378,  kohta 16;

On:
Iv = 0,130b2
A = 0,108b4       

Pitää olla:  
Iv = 0,130b2 ·A
 = 0,108b4

Virhe 10 

s. 215, Fysiikka: ulkoisen voiman Fu tekemä työ

On: W = Fud = qEd

Pitää olla: –W = Fud = qEd
(Kun varaus siirretään sähkökenttää E vastaan, tehty ulkoinen työ on negatiivinen. )

Virhe 11

s. 334, tapaus 6, taipumaviivan ylimmän kaavan viimeinen numero

On:    … 3(x/)5]

Pitää olla:   … 3(x/)exp5]

Virhe 12 

s. 358 ja 360, tapaukset 7, 8, 10 ja 11

Deltan kaavaan seuraava muutos.

On: bp4

Pitää olla: pb4

Virhe 13 

s. 365, ylhäällä 6. rivi oikealla

On: yc = kohdassa r = 0

Pitää olla: yc = y kohdassa r = 0

Virhe 14 

s. 365, sivun viimeisen kaavan lopussa

On: …- rrr2

Pitää olla: …- rrr2

Virhe 15 

s. 384, tapaus 6, b:n kaavassa viivan alla

On: LE (D1 + D2)

Pitää olla: LE (D1 – D2)

Virhe 16 

s. 388, tapaus 2

Neliöjuuren alta puuttuu kaarisulku h:n jälkeen

Virhe 17 

s. 389, laatan kuva

Kuvan keskellä olevasta mittaviivasta puuttuu a. Korkeus b on merkitty.

Virhe 18 

s. 308, taulukon 17.1 oikeimman puoleisen sarakkeen otsikko

On: δ10 % N/mm2

Pitää olla: δ10 % (ei laatua)

Virhe 19

s. 445, taulukko 74, Ca (Kalsium), järjestysluku väärä

On: 29

Pitää olla: 20