AMK-opettajien kommentit

”Olen käyttänyt aiemmin urallani teollisuudessa Tekniikan taulukkokirjaa miltei jokapäiväisessä käytössä. Olen ottanut kirjan käyttöön myös konstruktiotekniikan kursseillani ja sallin kirjan käytön myös kokeissa. Mielestäni kirjan sisällön kehityssuunta on ollut oikea ja erittäin hyvä. Taulukkokirjaa tulisi mielestäni käyttää myös muissa soveltuvissa opetustilanteissa.”

Janne Nuotio
lehtori, koneensuunnittelu
Metropolia, Helsinki

”Opetan koneensuunnitteluun ja tuotekehitykseen suuntautuneita opiskelijoita. Tekniikan taulukkokirja on hyvä perusteos jokaiselle opettamalleni opintojaksolle. Eniten tulee käytettyä lujuusopin taulukoita, materiaalitaulukoita ja koneenelinten taulukoita, mutta joskus täytyy turvautua myös matematiikan ja fysiikan peruskaavoihin sekä teknillisen piirustuksen ohjeisiin. Koska nykyisin on vaikea löytää yhtä kirjaa opintojakson opetusmateriaaliksi, on hyvä, että on olemassa tällainen käsikirja, jota voi hyödyntää usealla opintojaksolla.”

Jorma Matilainen
yliopettaja, koneensuunnittelu/tuotekehitys
JAMK

”Minusta kirja on erinomainen hakuteos ja sen pitäisi löytyä jokaisen koneinsinöörin kirjahyllystä. Tällä hetkellä en juurikaan osallistu opetustyöhön, kun aika menee tutkimustehtävissä, mutta hyödynnän kyllä kirjaa itsekin. Suosittelen mielelläni sitä opiskelijoille ja kollegoilleni täällä. Hieno ja tarpeellinen teos”.

Esa Hietikko
yliopettaja, konetekniikka
Savonia, Kuopio

”Opetan matematiikkaa amk-insinööriopiskelijoille. Olen käyttänyt Tekniikan taulukkokirjaa konetekniikan insinööriopiskelijoilla siitä lähtien, kun kirja on ollut saatavissa. Kun tieto taulukkokirjasta on levinnyt opiskelijalta toiselle, nykyään myös sähkö- ja automaatiotekniikan ja energiatekniikan opiskelijat hankkivat tätä kaavastoa. Aloite tästä hankinnasta lähti siis opiskelijoilta, ei opettajajohtoisesti. Koska tämä taulukkokirja sisältää muutakin kuin matematiikan tai fysiikan asiaa, opiskelijat ovat pitäneet sitä erittäin käyttökelpoisena.


Kokeeni ovat kolmeosaisia: käsin tehtävä osuus, osuus laskimen kanssa ja osuus MathCadia käyttäen. Kaikissa kokeissani opiskelijat saavat käyttää taulukkokirjaa koko ajan.


Mielestäni ei ole mielekästä opetella kaikkea ulkoa. On erittäin hyvä, että opiskelijoilla on hakuteos, josta löytyvät tarvittavat kaavat ja tarkistetut taulukot. Sekin on kaukonäköistä, että kirjaa ei ole tehty vain opiskeluaikaa varten, vaan se on koko insinööriuraa varten kirjoitettu.
Suosittelen lämpimästi Tekniikan taulukkokirjaa amk-insinööriopiskelijoiden ja -opettajien työkalupakkiin!”

Anne Rantakaulio
matematiikan lehtori
JAMK, Teknologiayksikkö