Tekniikan taulukkokirjan painovirheet

Haluamme informoida käyttäjiä kaikista havaituista virheistä. Voit korjata painovirheet oheisten tietojen perusteella. Edellisen painoksen virheet on aina korjattu uuteen painokseen.

Uusimmassa, 23. painoksessa on havaittu vain yksi painovirhe.

23. PAINOKSESSA HAVAITUT VIRHEET

Virhe 1

Sivu 1080. Kappale 17 Sähkötekniikka. Osio: Synkroninopeus ns.

 On: n= f/p

Pitäisi olla: ns = 60*f/p.

22. PAINOKSESSA HAVAITUT VIRHEET

Virhe 1

Sivu 43. Oikealla alhaalla kuvassa alin merkintä:

On: π/2

Pitää olla: – π/2

Virhe 2

Sivu 565. Alin kuvapari

On: Pyörötanko oikeassa sarakkeessa

Pitää olla: Kuvat vaihtavat paikkaansa, pyörötanko vasemmalla ja suorakaideprofiili oikealla kuten tekstikin sanoo

Virhe 3

Sivu 516, vasen sarake ”Alkuperäinen pituus”

On: Alkuperäinen pituus on esitetty pistekatkoviivalla

Pitää olla: Pistekatkoviivan sijaan pitää olla ”kaksipistekatkoviiva”, ks. s. 458

Virhe 4

Sivu 517, vasen sarake kohta 5.

On: Akselin A-A leikkaus reiän kohdalla, leikkausviivat puuttuvat

Pitää olla: Leikkauksessa A-A pitää olla leikkausviivat

Virhe 5

Sivu 864, yläosassa kahdessa kohtaa

On: 838-855, painoksen 21 sivunumerot jääneet vahingossa

Pitää olla: 864-880

Virhe 6

Sivu 171, vasen sarake, Pakkovärähtelyn amplitudi, 3. kaava alhaalta,

neliöjuurilausekkeen sisällä:

On: 4ˆ2
Pitää olla: 2ˆ2 tai 4

21. PAINOKSESSA HAVAITUT VIRHEET

Virhe 1

Sivu 361, kohta 15; 

On: 
Iv = 0,133b2 
A = 0,115b4

Pitää olla: 
Iv = 0,133b2A
= 0,115b4

Virhe 2

s. 362,  kohta 16;

On: 
Iv = 0,130b2
A = 0,108b4       

Pitää olla:  
Iv = 0,130b2
 = 0,108b4

Virhe 3

s. 722, sivunumeroviittaukset ovat jääneet edellisestä painoksesta;

On:   Pitää olla:
606    647
610    651
676    771
789    885
664    760

Virhe 4 

s. 682, taulukko 3, rivi 2;

On: /pituus (5)

Pitää olla: /pituus (10)

Virhe 5 

s. 662, kuva 3 selitysteksti;

On: Kuvassa on geometrinen ominaisuus ”mitta”…

Pitää olla: Kuvassa on geometrinen ominaisuus ”pintavirheet”…

Virhe 6 

s. 219, Fysiikka: ulkoisen voiman Fu tekemä työ

On: W = Fud = qEd

Pitää olla: –W = Fud = qEd
(Kun varaus siirretään sähkökenttää E vastaan, tehty ulkoinen työ on negatiivinen. )

Virhe 7 

s. 318, tapaus 6, taipumaviivan ylimmän kaavan viimeinen numero

On:    … 3(x/)5]

Pitää olla:   … 3(x/)exp5]

Virhe 8 

s. 342 ja 344, tapaukset 7, 8, 10 ja 11

Deltan kaavaan seuraava muutos.

On: bp4

Pitää olla: pb4

Virhe 9 

s. 349, ylhäällä 6. rivi oikealla

On: yc = kohdassa r = 0

Pitää olla: yc = y kohdassa r = 0

Virhe 10 

s. 349, sivun viimeisen kaavan lopussa

On: …- rrr2

Pitää olla: …- rrr2

Virhe 11 

s. 368, tapaus 6, b:n kaavassa viivan alla

On: LE (D1 + D2)

Pitää olla: LE (D1 – D2)

Virhe 12 

s. 372, tapaus 2

Neliöjuuren alta puuttuu kaarisulku h:n jälkeen

Virhe 13 

s. 373, laatan kuva

Kuvan keskellä olevasta mittaviivasta puuttuu a. Korkeus b on merkitty.

Virhe 14 

s. 292, taulukon 17.1 oikeimman puoleisen sarakkeen otsikko

On: δ10 % N/mm2

Pitää olla: δ10 % (ei laatua)

Virhe 15

s. 576, 8. rivi alhaalta

On: ”… muuttujalla A, …”

Pitää olla: ”… muuttajalla A, …”

Virhe 16

s. 429, taulukko 74, Ca (Kalsium), järjestysluku väärä

On: 29

Pitää olla: 20

20. PAINOKSESSA HAVAITUT VIRHEET

Virhe 1

TTK2013_virhe1

Virhe 2

Sivu 44. Arkusfunktioiden kaavoja, kahdessa allekkaisessa kohdassa on x = arccos. Pitää olla molemmissa arcsin x = arccos.

Virhe 3

Sivu 48. Vasemman sarakkeen ylimmässä kuvassa nuoli r on vektori. Merkitään lihavoituna r.

Virhe 4

Sivu 204. Painosuodatin D poistetaan otsikosta, D:tä ei ole merkitty käyrästöön.

Virhe 5

Sivu 263. Neptunuksen kiertoaika auringon ympäri on 164 vrk. Pitää olla 164 v.

Virhe 6

Sivu 932. Tähteen kytketyn generaattorin oikean puoleinen johdin pitää jatkaa L2-viivalle, johon tulee pallukka. Pallukka pois viivalta L3.
Tässä kuva oikein korjattuna.

TTK2013_virhe1

Virhe 7

Sivu 464. Mitoitetussa leikkauskuvassa yläpuolisissa pituusmitoissa 65, 35, 30 ja 20 ei saa olla halkaisijamerkkiä.

Virhe 8

Sivu 533. Sivun kiertokangen kuvassa alapään leveyden mittaviiva (17) on sijoitettu virheellisesti heittotoleranssien viiteviivojen väliin samalle suoralle. Mittaviivan tulee olla joko ylä- tai alapuolella em. suoraa.

Virhe 9

s. 808  Itsetiivistävä putkikierre (SFS-ISO 7-1)
Kierteen merkintä 5 in: 
Sisähalkaisija d1 on virheellisesti 136,472. Pitää olla 135,472.
Huom! Virhe on myös aikaisemmissa painoksissa 17 (2009), 18 ja 19.

Virhe 10

Sivu 361, kohta 15; 

On: 
Iv = 0,133b2 
A = 0,115b4

Pitää olla: 
Iv = 0,133b2A
= 0,115b4

Virhe 11

s. 362,  kohta 16;

On: 
Iv = 0,130b2
A = 0,108b4       

Pitää olla:  
Iv = 0,130b2
 = 0,108b4

19. PAINOKSESSA HAVAITUT VIRHEET

Virhe 1

Virhe tästä.